Na području županije do danas prijavljeno 34 256 oštećenih objekata

ibb

Do danas je na području županije prijavljeno 34 256 objekata oštećenih u potresu. Statičari su pregledali njih 21 611. Gotovo 3 tisuće dobilo je crvenu naljepnicu, privremeno je neuporabljivo nešto manje od 5 tisuća, a zelenu naljepnicu za sada ima gotovo 14 tisuća prijavljenih objekata.

BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 34 256

Pregledano objekata: 21 611

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 257

Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 658

Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 195

Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 616

Uporabljivo – bez oštećenja: 555

Uporabljivo bez ograničenja: 5 048

Uporabljivo s preporukom o postupanju: 8 282

najčitanije