Na području županije 4202 neuporabljiva stambena objekta

imp

251020211635199358.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 9. svibnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 711
Pregledano objekata: 37 596

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 412
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 202
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 691
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 467
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 287
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 833

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije