Na području županije 30 305 prijava za štetu, pregledanih objekata je 14 370

imp

Prema aktualnim informacijama od nedjelje, 10.siječnja, dostavljenim iz Sisačko-moslavačke županije na području Sisačko-moslavačke županije je zbog oštećenja neuporabljivo 2110 objekta, a privremeno neuporabljivo je 3 386 objekata.

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 10. siječnja 2021.(8:15))

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 30 305
Pregledano objekata: 14 370

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 173
Neuporabljivo zbog oštećenja: 1 937
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 1 578
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 1 808
Uporabljivo – bez oštećenja: 381
Uporabljivo bez ograničenja: 3 213
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 5 280

najčitanije