Na području županije 30 072 prijave za štetu, pregledanih objekata je 13 736

imp

Prema aktualnim informacijama od subote, 9.siječnja, dostavljenim iz Sisačko-moslavačke županije na području Sisačko-moslavačke županije je zbog oštećenja neuporabljivo 1863 objekta, a privremeno neuporabljivo je 3 252 objekata.

Na području cijele županije pregled statičara čeka više od 16 336 objekata koji su prijavili štetu.

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 30 072
Pregledano objekata: 13 736

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 162
Neuporabljivo zbog oštećenja: 1 863
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 1 510
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 1 742
Uporabljivo – bez oštećenja: 364
Uporabljivo bez ograničenja: 3 061
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 5 034

Zahtjevi za kamp kućicama: 745 (od sutra ćemo primati točnije podatke od državnog stožera)

2. BROJ OŠTEĆENIH GOSPODARSKIH OBJEKATA

Prema procjeni dobivenoj od predsjednika OK SMŽ Adolfa Cvancigera:
Oštećeni obrtnici (ukupno 825):
Sisak 300, Hrvatska Kostajnica 60, Glina 60, Topusko 25, Petrinja 380.

OPG-i

Ukupno obiđeno 1463 OPG-a, a oštećenja je pretrpjelo 619.

Trgovačka društva

HGK Županijska komora Sisak prikuplja prve podatke o oštećenim trgovačkim društvima.
Procjena je da je oštećeno preko 700 trgovačkih društava od ukupno 1350 s područja Siska, Petrinje, Gline, Topuskog, Majura, Hrv. Kostajnice, Dvora i Dubice.

3. BROJ OŠTEĆENIH JAVNIH OBJEKATA

ŠKOLE
Prema dosadašnjim obavljenim statičkim pregledima trenutno stanje je:
Ukupan broj objekata: 58+1 (Fakultet)
Pregledano objekata: 56
Uporabljivo (bez ograničenja i bez oštećenja): 23
Uporabljivo s preporukom: 10
Privremeno neuporabljivo: 12
Neuporabljivo: 9
Nije pregledano: 2

VRTIĆI

Sisak – nema oštećenja, svi vrtići u funkciji
Petrinja – od pet objekata vrtića tri su zelena, jedan crven i jedan žut
Glina – zgrada uporabljiva

DOMOVI UMIROVLJENIKA
Sisak – neoštećen i svi korisnici unutra (zelena naljepnica)
Petrinja – oštećen i svi korisnici u Vojarni Petrinja (žuta naljepnica)
Glina – oštećena zgrada i dio korisnika je u Lječilištu Topusko, a ostali po domovima umirovljenika u Zagrebu (žuta naljepnica)
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja – oštećena zgrada i svi pacijenti smješteni u NPB Popovača (crvena naljepnica)

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Sisak, Petrinja, Glina, Kostajnica, Kutina i Novska – Svi imaju zelenu naljepnicu

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

DOMOVI ZDRAVLJA

Dom zdravlja Sisak, sve zgrade i ambulante su u redu, a žutu naljepnicu ima zgrada Hrvatska Kostajnica i Žažina.
Žažina će raditi u Lekeniku. Kostajnica će se izmjestiti u kontejnere ili u ambulante Dvor, Dubica i Mečenčani
Dom zdravlja Petrinja, oštećeni i imaju žutu naljepnicu Petrinja – ulica M. Gupca, Glina – Vukovarska 41 i ambulanta u Jabukovcu.
Rad timova se organizira u kontejnerima.
Dom zdravlja Kutina, sve u redu (rade dežurstvo dentalne medicine za područje domova zdravlja Sisak i Petrinja)

najčitanije