Na području SMŽ pregledano više od 33 000 objekata

mradenovic

U Sisačko-moslavačkoj županiji od potresa do danas je prijavljeno 38 483 oštećenih stambenih objekata. Prema ažuriranim podacima ArcGIS-a  pregledano je 33 107 objekata.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 379 objekata, a zbog oštećenja 3 738.

Žute oznake privremeno neuporabljivo:potreban  detaljan pregled ima 3 305 objekata, a mjere hitne intervencije određene su za 3 927 objekata.

Uporabljivo i bez oštećenja je 667 objekata, a bez ograničenja 6 498.

Uporabljivo s preporukom o postupanju je 14 593 objekata.

najčitanije