Na mjestu gradnje nove crkve masovna grobnica iz 1943.

imp

261020211635288633.jpeg

U neposrednoj blizini nekadašnje župne crkve u Zrinu, nalazi se masovna grobnica iz Drugog svjetskog rata. Povijest bilježi da su partizani 9. i 10. rujna 1943. opljačkali Zrin, razrušili kuće, spalili župnu crkvu Našašća sv. Križa i pobili trećinu žitelja. U tim napadima poginulo je ili naknadno ubijeno gotovo tri stotine Zrinjana.

Sisačka biskupija je prošle godine naručila arheološka istraživanja na mjestu gdje je bila crkva, koja su utvrdila kako se ispod te crkve nalaze i ostaci gotičke crkve iz 14. stoljeća. Uz zidove i temelje nekadašnje crkve pronađeni su ostaci ispremještanih ljudskih kostiju. Uzorak kostiju poslan je na analizu kako bi se utvrdilo iz kojeg su vremena pronađene ljudske kosti, a rezultat analize pokazao je da se radi o oostacima iz Drugog svjetskog rata. Prema kazivanju potomaka Zrinjana, u blizini župne crkve,  nalazi se masovna grobnica gdje je pokopan jedan dio pobijenih Zrinjana iz 1943.godine.

Budući da Sisačka biskupija na toj lokaciji planira sagraditi crkvu, obratila se pomoćniku ministra branitelja Ivanu Grijuću s molbom da istraži teren i poduzme potrebne korake oko iskapanja i ekshumacije posmrtnih ostataka.

Nakon obilaska i razgledavanja mjesta masovne grobnice, pomoćnik ministra Grujić je najavio kako bi već u rujnu ove godine trebala početi ekshumacija posmrtnih ostataka.

najčitanije