Na današnji dan prije 25 godina oslobođena Petrinja

imp

Treći dan operacije Oluja, 6. kolovoza 1995., značio je slom srpske obrane sjevernog bojišta i trijumfalni ulazak Hrvatske vojske u gradove i mjesta Banovine, Korduna i Like.
Snage ZP Zagreb su 6. kolovoza ujutro oslobodile Petrinju i okolicu, a u Banovinu je ušao i dio snaga ZP Karlovac, koje su već riješile pravac Ogulin-Slunj.
Taj dan su oslobođeni: Slunj, Petrinja, Kistanje, Muškovac, Kaštel Žegarski, Vrhovine, Kostajnica, Udbina, Krbava, Korenica, Bunić, Broćanac, Plitvice, Glina, Otrić, Bruvno, Malovan, Rudopolje, Stražbenica, Blinja, Umetić, Slabinje, Čaire, Utolica, Rausovac, Gornja i Donja Bačuga, Jabukovac, Banski Grabovac, Šaš, Veliki Šušnjar, Majski Trtnik, Barlete, Vrebac, Mogorić, Ploča i druga naselja.
Istoga dana kod Tržačkih Raštela, na samoj granici na Korani, susrele su se postrojbe Hrvatske vojske i 5. korpusa Armije Bosne i Hercegovine.

najčitanije