Na Arhibau.hr predstavljeni i projekti Sisačko – moslavačke županije

imp

„Značajniji rast Hrvatske uz pokretanje infrastrukturnih megaprojekata“, naziv je okruglog stola održanog u sklopu Sajma i konferencije kulture građenja i održivog razvoja Arhibau.hr u Areni Zagreb.

 

Okruglom stolu, kojeg je moderirao Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu, nazočili su još i ministar Ivan Paladina, županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, sisačko – moslavački župan Ivan Celjak te Tomislav Pakasin iz tvrtke ABS Sisak.

Pokretanje velikih infrastrukturnih projekata na razini županija od velikog je značaja za ukupan rast i razvitak Hrvatske, a Sisačko-moslavačka županija jedan je od hvalevrijednih primjera jer je, usprkos katastrofe koja je zadesila to područje i koja je nanijela mnogobrojne štete, uspjela pokrenuti izniman broj projekata, što obnove što onih usmjerenih na unapređenje i poticanje gospodarskog razvoja. Brojni projekti s područja zdravstva, obrazovanja, gospodarstva i prometne infrastrukture osim što će omogućiti bolju kvalitetu života svim žiteljima, omogućit će i stvaranje poticajne poduzetničke klime.

 

„Apsolutni prioritet sisačko-moslavačke županijske uprave je obnova, što potvrđuje i broj od 41 dosad obnovljenih objekata i 38 trenutno aktivnih gradilišta“ – ističe župan Celjak. Nakon razornog potresa nije bilo puno vremena za čekanje i trebalo je promptno reagirati i omogućiti funkcioniranje i rad svih značajnih ustanova i institucija, prvenstveno na području obrazovanja i zdravstva. Tako smo sve učenike brzo smjestili u stabilne i čvrste objekte, omogućili smo rad svih zdravstvenih ustanova, na oštećenim objektima izveli smo mjere hitne sanacije, a za ustanove čije su građevine značajno stradale u potresu pronašli smo i uredili druge prostore.

„Najvažnije je bilo osigurati da vratimo naš zdravstveni sustav i sustav obrazovanja u čvrste, sigurne i stabilne objekte, da ih maknemo iz kontejnera i da osiguramo korisnicima zdravstvene zaštite i našim učenicima da se osjećaju sigurno.“ – rekao je župan Celjak.

 

Nakon tih prvih mjera sanacije i reorganizacije rada i prostora, uslijedila je realizacija velikih projekta koji će ovom području udahnuti jedan novi život. Kao jedan od tih velikih projekta prepoznat je i završetak autoceste Zagreb-Sisak koji se čekao dugi niz godina. Razvoj cestovne mreže svakako je jedan od glavnih preduvjeta gospodarskog razvoja, a završetak autoputa omogućit će kvalitetnije povezivanje Siska, Petrinje i Banovine s glavnim gradom. „Autocesta do Siska za nas je mega projekt. Vrijednost radova je oko 300 milijuna kn, a duljina dionice oko 11 km. Mi ćemo se približiti Zagrebu, vremenski centar Siska i centar Zagreba bit će između 20 i 30 minuta. To je značajno ne samo za Sisak, već i za Petrinju i za područje Gline, za područje cijele Sisačko-moslavačke županije. Dovršetkom autoceste do Siska očekujemo dodatne gospodarske aktivnosti i u tom smjeru smo mi počeli poduzimati dodatne aktivnosti. Počeli smo pripremati projekte koji su važni za razvoj gospodarstva, a financiraju se iz novog financijskog okvira. Primjerice na samom završetku autoceste potrebno je sagraditi novu pristupnu cestu koja uključuje i most preko rijeke Odre na samom ulasku u Sisak. Vrijednost tih radova je oko 65 milijuna kn. Dakle, osim autoceste na području grada Siska trenutno u okviru nadležnosti Ministarstva nadležnog za promet imamo radove u vrijednosti preko 170 milijuna kn. Tu govorimo o obnovi prometne infrastrukture, ali isto tako i o radovima izvan obnove.“ – rekao je župan Celjak.

Uz omogućavanje kvalitetne infrastrukture, Sisačko-moslavačka županija osmislila je i provodi niz poticajnih mjera za gospodarstvo koje je nužno osnažiti kako bi se postigla potpuna revitalizacija ovog potresom pogođenog područja. Jedna od mjera je i program „HBOR – subvencija kredita“ koji provodi Sisačko-moslavačka županija, a koji je namijenjen mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva: trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovima, zadrugama i profitnim ustanovama, koje ulažu na području Sisačko-moslavačke županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu. U okviru ove mjere županijska uprava poduzetnicima kojima su odobrena kreditna sredstva u okviru programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak subvencionira kamatnu stopu za cijelo vrijeme trajanja kredita tijekom razdoblja korištenja, počeka i otplate tako da je za poduzetnike kamatna stopa 0%.

 

Za područje županije veoma je važno i osnivanje Poduzetničkog centra. „Na izlasku s autoceste Zagreb – Sisak u Sisku uredit ćemo Poduzetnički centar. U tom poduzetničkom centru ćemo osigurati prostor za start up-ove, za postojeće tvrtke, a razgovarali smo i s nekim tvrtkama iz Zagreba koje bi došle odmah. Tu govorimo o području elektrotehnike i računalstva, iz razloga što ovdje imamo Tehničku školu Sisak koja je Regionalni centar kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo. Kada govorimo o Regionalnom centru kompetentnosti, radi se o jednom velikom kompleksu koji sada obnavljamo i koji će biti smješten u prostoru vojarne. Ukupna vrijednost investicije je oko 160 milijuna kn. Oprema, koju smo već velikim dijelom pribavili, je preko 50 milijuna kn, a to su moderni CNC strojevi, robotska ruka, simulacija proizvodnje automobila u malom, itd.“ – istaknuo je župan.

 

U stvaranju pozitivne poduzetničke klime veoma je važan i sam proces obrazovanja koji mladima mora omogućiti kvalitetnu naobrazbu, stjecanje vještina i iskustva praktičnog rada na najmodernijim strojevima i tehnologijama. „Gradit će se i Majstorska škola koja će biti za cijelu Hrvatsku. To je veliki kompleks na preko 10 000 m2 koji će se koristiti za cjeloživotno obrazovanje, za prekvalifikacije…“ najavio je župan.

 

Sudjelovanje na ovom okruglom stolu bila je izvrsna prilika za predstavljanje projekata koje provodi Sisačko-moslavačka županija, ali i za razmjenu iskustava s drugim dionicima. Biti prepoznat kao jedan od onih koji pokreću razvoj ne samo područja svoje županije, već cijele Hrvatske, svakako je potvrda da je Sisačko-moslavačka županija na dobrom putu.

 

 

 

Foto – SMŽ

najčitanije