MORH stipendira studente informacijsko komunikacijskih tehnologija

imp

Morh Logo

Ministarstvo obrane RH raspisalo je 4. listopada 2023. godine javni poziv za dodjelu stipendija redovitim studentima iz područja informacijsko komunikacijskih tehnologija.

 

Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima na sveučilišnim ili stručnim studijima akreditiranim u znanstvenim poljima elektrotehnika, računarstvo, informacijsko komunikacijske znanosti i drugim srodnim studijima iz područja informacijsko komunikacijskih tehnologija u akademskoj godini 2023./2024., kako slijedi:

• do 10 stipendija studentima koji studij završavaju u 2024. godini,
• do 10 stipendija studentima koji studij završavaju u 2025. godini,
• do 10 stipendija studentima koji studij završavaju u 2026. godini,
• do 10 stipendija studentima koji studij završavaju u 2027. godini
• do 10 stipendija studentima koji studij završavaju u 2028. godini.

 

Kandidati/kinje se mogu prijaviti za dodjelu stipendije tijekom redovitog sveučilišnog ili stručnog studija putem prijavnog obrasca za stipendiranje studenata.

 

Rok za podnošenje prijava je 15. studenog 2023. godine.

 

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati/kinje:

• državljanstvo Republike Hrvatske,
• prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj neprekidno najmanje jednu godinu do dana objave javnog poziva,
• redoviti studenti sveučilišnih ili stručnih studija iz područja informacijsko komunikacijskih tehnologija koji su sve godine studija upisali redovito bez ponavljanja godine,
• opći uspjeh najmanje 3,00 u posljednjoj godini obrazovanja,
• da nisu korisnici stipendije u svrhu zaposlenja kod drugog poslodavca
• da nisu pravomoćno osuđivani/e za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. podstavku 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19).

 

Nakon podnošenja prijave, po pozivu Ministarstva obrane, kandidati/kinje koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva upućuju se na zdravstvene preglede i na inicijalnu provjeru tjelesne spremnosti u skladu s odredbama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15) propisanim za način i kriterije provedbe zdravstvenih pregleda kandidata za onu kategoriju vojnog osoblja za koju se prijavljuju.

 

Kandidati/kinje trebaju priložiti:

• ispunjeni Prijavni obrazac za stipendiranje studenata,
• presliku osobne iskaznice ili domovnice i rodnog lista,
• dokaz o prosjeku ocjena svih predmeta završnog razreda srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine studija, a studenti viših godina studija dokaz o prosjeku ocjena svih ispita prethodno završene godine studija,
• dokument kojim se dokazuje upis na sveučilišnim ili stručnim studijima akreditiranim u znanstvenim poljima elektrotehnika, računarstvo, informacijsko komunikacijske znanosti i drugim srodnim studijima iz područja informacijsko komunikacijskih tehnologija u akademskoj godini 2023./2024.
• potvrdu o prebivalištu i
• uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

 

Kandidati/kinje se prijavljuju odnosno dostavljaju navedene dokaze u propisanom roku elektronički na prijam_dvs@morh.hr ili pismeno na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b, Zagreb.

 

Nakon zaprimanja prijave Ministarstvo obrane pozvat će zainteresirane kandidate/kinje na odabirni postupak.

 

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kategoriju osoblja za koju se prijavljuju.

 

Kandidati/kinje koji će zadovoljiti kriterije odabirnog postupka moći će s Ministarstvom obrane potpisati ugovor o stipendiranju, temeljem kojeg će primati stipendiju tijekom akademskog obrazovanja.

 

Informacije u vezi s javnim pozivom kandidati/kinje mogu dobiti u Središnjici za upravljanje osobljem na tel. 01/3784-812 i 01/3784-814.

 

Foto – MORH

najčitanije