MORH raspisao natječaj za vojne pilote

imp

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske prima 20 kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice – vojne pilote

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske je u srijedu, 18.svibnja, natječaj za prijam 20 kandidata odnosno kandidatkinja za časnike7časnice – vojne pilote, a mogu se prijaviti oni koji do kraja ove godine navršavaju najviše 27 godina života.

 

Kandidat treba biti sveučilišni prvostupnik inženjer aeronautike ili magistar inženjer aeronautike ili imati završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij bilo kojeg usmjerenja te treba ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage (koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama RH te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona).

 

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje. Prije upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje, kandidati trebaju prethodno uspješno završiti pripremno osposobljavanje (selekcijsko letenje) tijekom srpnja .

 

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Po uspješnom okončanju dragovoljnog vojnog osposobljavanja odabrani kandidati za časnike vojne pilote će biti upućeni na Temeljnu časničku izobrazbu po čijem će završetku biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 14 dana, a prijave se dostavljaju u Središnjicu za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
– potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
– dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
– dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Dodatne obavijesti kandidati mogu dobiti na telefon 01/3784-636.

Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici https://www.morh.hr/javni-natjecaj-za-prijam-kandidata-kandidatkinja-za-casnike-casnice-5/

 

 

Foto – vojnipilot.hr

najčitanije