MORH raspisao natječaj za časnike – traže se IT stručnjaci, doktori, veterinari, farmaceuti, psiholozi…

imp

251020211635198627.jpeg

Ministarstvo obrane raspisalo je u srijedu, 16.lipnja, natječaj za doktore medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, magistre psihologije, magistre prava i magistre farmacije.
Ukupno MORH prima 50 kandidata za časnike/časnice.

Natječaj je raspisan za do 12 doktora medicine, jednog doktora dentalne medicine, jednog doktora veterinarske medicine, do tri magistara psihologije, do tri magistra prava, jednog magistra farmacije, do deset kandidata za popunu roda veze, IT stručnjaka: stručni prvostupnik, sveučilišni prvostupnik, stručni specijalist, magistar inženjer i do 20 kandidata za vojne pilote studijskih programa inženjer aeronautike te iz područja tehničkih znanosti.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 14 dana, a svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dokaz o državljanstvu RH i dokaz da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2021., izuzev kandidata za vojne pilote koji mogu imati najviše navršenih 26 godina života do kraja 2021. godine.

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak, a odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu u rujnu 2021. godine.
Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel.: 01/ 37 84 636 i 01/ 37 84 814.

Više informacija o natječaju pronaći ćete ovdje.

najčitanije