MORH raspisao natječaj za časnike – traže se IT stručnjaci, doktori, psiholozi...

imp

Ministarstvo obrane raspisalo je u petak, 24.srpnja, natječaj za doktore medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, magistre psihologije i prava te IT stručnjake. Ukupno MORH prima 34 kandidata za časnike.
Natječaj je raspisan za do 15 doktora medicine, jednog doktora dentalne medicine, do dva doktora veterinarske medicine, do tri magistara psihologije, do tri magistra prava i do deset kandidata za popunu roda veze, IT stručnjaka: stručni prvostupnik, sveučilišni prvostupnik, stručni specijalist, magistar inženjer, sveučilišni magistar.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 14 dana a svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dokaz o državljanstvu RH i dokaz da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.
Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2020. godine, objavljeno je na stranicama MORH-a.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel.: 01/ 37 84 636 i 01/ 37 84 814.
Više informacija o natječaju pronaći ćete ovdje.

najčitanije