MORH raspisao natječaj za 160 vojnika i mornara

imp

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je 30.rujna, javni natječaj za ugovorni prijam 160 kandidata i kandidatkinja za vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu u trajanju od dvije godine, s početkom službe 3. studenoga.
Probni rad traje šest mjeseci, a kandidatkinje i kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Uvjeti za prijam
Posebni uvjeti za prijam vojnika i mornara propisani člankom 36. Zakona su najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2020. godine te uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok.
U vojničku službu mogu se primiti i bivši ugovorni vojnici i mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Postupak prijave
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom Odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata odnosno kandidatkinje ili Središnjici za upravljanje osobljem, u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane.

najčitanije