MORH raspisao natječaj: Traže se vojnici i mornari

imp

Morh Logo

Ministarstvo obrane RH raspisalo je u srijedu 10. travnja 2024. godine javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu.

 

U vojničku službu u trajanju od dvije godine prima se 200 kandidata za vojnika/mornara s početkom službe 1. svibnja 2024.

 

Prijam kandidata provest će se sukladno iskazanim potrebama prema mjestu službe: Benkovac, Bjelovar, Divulje, Đakovo, Gospić, Karlovac, Knin, Lučko, Molunat, Petrinja, Ploče, Podvornica, Pula, Rijeka (Učka), Slunj, Split, Varaždin, Velika Gorica, Zemunik Donji i Zagreb.

 

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, a kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske, a sve uvjete potražite OVDJE.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: presliku osobne iskaznice, rodni list, svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

 

Kandidati koji ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće biti smatrani kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prije prijema u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati će proći odabirni postupak tijekom kojeg će oni koji nisu ispunili uvjete biti isključeni iz postupka na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

 

Kandidati će biti raspoređeni u skladu sa stečenom vojnostručnom specijalnosti i potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, nakon objave natječaja u Narodnim novinama, najkasnije do 20. travnja 2024.

 

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr), telefon 01/3784-812 i 01/3784-813 te u Područnim odjelima za poslove obrane i Područnim odsjecima za poslove obrane.

 

 

Foto – MORH

najčitanije