MORH raspisao javni poziv za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

imp

Morh Logo

Ministarstvo obrane RH raspisalo je javni poziv za dodjelu do 500 stipendija redovitim učenicima srednjih škola za radna mjesta vojnika/mornara u Oružanim snagama Republike Hrvatske u školskoj godini 2024./2025. i to:

 

1. učenicima srednjih škola za zanimanje zrakoplovni tehničar:

 • do 16 stipendija učenicima trećih razreda Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina, Velika Gorica i Tehničke škole Zadar (mjesto službe: Velika Gorica ili Zemunik Donji)

 

2. učenicima trogodišnjih srednjih strukovnih škola:

 • do 245 stipendija učenicima drugih i trećih razreda svih usmjerenja (mjesto službe: Gospić, Karlovac, Knin, Petrinja, Sinj, Varaždin)
 • do 30 stipendija učenicima drugih i trećih razreda kemijskog usmjerenja (mjesto službe: Knin, Velika Gorica)
 • do 25 stipendija učenicima drugih i trećih razreda strojarskog usmjerenja (mjesto službe: Benkovac, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Knin, Petrinja, Sinj, Slunj, Varaždin, Velika Gorica, Zemunik Donji)
 • do 10 stipendija učenicima drugih i trećih razreda elektrotehničkog usmjerenja (mjesto službe: Benkovac, Knin, Orebić, Petrinja, Pula, Slunj)
 • do 70 stipendija učenicima drugih i trećih razreda, vozač motornog vozila za upravljanje m/v C kategorije (mjesto službe: Benkovac, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Knin, Petrinja, Sinj, Varaždin, Velika Gorica, Zemunik Donji)

 

3. učenicima četverogodišnjih srednjih škola:

 • do 100 stipendija učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda tehničkog usmjerenja i gimnazija (mjesto službe: Benkovac, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Knin, Orebić, Petrinja, Pula, Slunj, Varaždin, Velika Gorica, Zemunik Donji)

 

4. učenicima petogodišnjih srednjih medicinskih škola:

 • do 4 stipendije učenicima trećih i četvrtih razreda, medicinska sestra/tehničar
  (mjesto službe: Zagreb)

 

 

U skladu s odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju („Narodne novine“, br. 50/23 i 55/24), Ministarstvo obrane osigurava mjesečnu stipendiju za vojne stipendiste – učenike u sljedećim iznosima:

2. razred srednje škole – 100,00 eura
3. razred srednje škole – 120,00 eura
4. i 5. razred srednje škole – 150,00 eura

 

Kandidati/kinje – učenici srednjih škola mogu se prijaviti za dodjelu stipendije tijekom srednjoškolskog obrazovanja putem prijavnog obrasca za stipendiranje učenika srednjih škola (Prilog 1.). Uz prijavni obrazac kandidati trebaju ispuniti izjavu o iskazu interesa za mjesto službe vojnika/mornara u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Prilog 2.).

Prijavu za dodjelu stipendija podnose punoljetni učenici osobno, a za maloljetne učenike roditelj/skrbnik.

 

 

 

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI/KINJE

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj neprekidno najmanje jednu godinu do dana objave javnog poziva
 • redoviti učenik srednjih škola za koje je Ministarstvo obrane objavilo javni poziv
 • opći uspjeh najmanji 3,00 u školskoj godini koja prethodi godini za koju se dodjeljuju stipendije
 • da nije korisnik stipendije u svrhu zaposlenja kod drugog poslodavca
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. podstavku 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/24).
 • da punoljetni učenici ispunjavaju opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske propisane člancima 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/24).

 

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2024.

 

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b, Zagreb.

 

Nakon podnošenja prijave, po pozivu Ministarstva obrane, učenici koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva upućuju se na zdravstvene preglede u Zavod za zrakoplovnu medicinu Zagreb ili u Zavod za pomorsku medicinu Split te na inicijalnu provjeru tjelesne spremnosti u skladu s odredbama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 37/24) propisanim za način i kriterije provedbe zdravstvenih pregleda kandidata za onu kategoriju vojnog osoblja za koju se prijavljuju.

 

 

Kandidati/kinje trebaju priložiti:

 • ispunjeni Prijavni obrazac i Izjavu o iskazu interesa za mjesto službe
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice i rodnog lista
 • presliku svjedodžbe kojom se dokazuje opći uspjeh najmanji 3.00 u školskoj godini koja prethodi godini za koju se dodjeljuju stipendije
 • dokument kojim se dokazuje upis u razred za koji se dodjeljuju stipendije
 • potvrdu o prebivalištu
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.
 • Nakon zaprimanja prijave Ministarstvo obrane pozvat će zainteresirane kandidate/kinje – učenike srednjih škola na odabirni postupak.

 

 

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kategoriju osoblja za koju se prijavljuju.
Kandidati/kinje – učenici koji će zadovoljiti kriterije odabirnog postupka moći će s Ministarstvom obrane potpisati ugovor o stipendiranju, temeljem kojeg će primati stipendiju tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Nakon završetka redovitog srednjoškolskog obrazovanja, temeljem ugovora o stipendiranju, primaju se u službu u Oružane snage Republike Hrvatske prema propisanoj proceduri.

 

 

Informacije u vezi s javnim pozivom kandidati/kinje mogu dobiti u Središnjici za upravljanje osobljem (tel. 01/3784-812, tel. 01/3784-814).

 

 

Više informacija o raspisanom javnom pozivu možete pronaći na: https://www.morh.hr/javni-poziv-za-dodjelu-stipendija-vojnim-stipendistima-ucenicima-srednjih-skola/

 

 

Foto – MORH

najčitanije