Mobilni timovi za psihološku i psihijatrijsku pomoć stradalima u potresu

imp

Neuropsihijatrijska bolnica „DR. Ivan Barbot“ – Popovača osnovala je mobilne timove za psihološku i psihijatrijsku podršku koji za sada djeluju na području gradova Sisak, Petrinja i Glina.

KONTAKTI:
MOBILNI TIM ZA PSIHOLOŠKU I PSIHIJATRIJSKU PODRŠKU SISAK
VODITELJ TIMA SISAK, MOBITEL: 091 6125798
VRIJEME INTERVENCIJA: 8,00 – 15,00 SATI

MOBILNI TIM ZA PSIHOLOŠKU I PSIHIJATRIJSKU PODRŠKU PETRINJA
VODITELJ TIMA PETRINJA, MOBITEL: 098 236628
VRIJEME INTERVENCIJA: 8,00 – 15,00 SATI

MOBILNI TIM ZA PSIHOLOŠKU I PSIHIJATRIJSKU PODRŠKU GLINA
VODITELJ TIMA GLINA, MOBITEL: 091 1508808
VRIJEME INTERVENCIJA: 8,00 – 15,00 SATI

ZA HITNA KRIZNA PSIHOLOŠKA STANJA
MOBITEL: 091 1508805
VRIJEME INTERVENCIJE: 15,00 – 20,00 SATI

HITNA PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE „DR. IVAN BARBOT POPOVAČA“ 0-24 NA BROJ TELEFONA 044 569 270

najčitanije