Ministri Bačić i Božinović danas u Sisku

imp

Tuškanova Kuća

Potpredsjednici Vlade i ministri prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i unutarnjih poslova Davor Božinović posjetit će danas Sisak.

 

U 10 sati će potpisati i uručiti ugovor o uporabi prostora na adresi Sisak, Trg bana Josipa Jelačića 6, tzv. Tuškanova kuća i uručiti Odluke za stanove .

 

Potpisivanjem ugovora o uporabi nekretnine na adresi Sisak, Trg bana J. Jelačića 6. (tzv. Tuškanova kuća), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine daje na uporabu Sisačko-moslavačkoj županiji nekretninu za društvene namjene, sveukupne površine 1.909 m2. Na predmetnoj nekretnini Ministarstvo je provelo mjere hitne sanacije (sredstva FSEU) dok će nakon potpisivanja ugovora Sisačko-moslavačka županija preuzeti obvezu provesti sve radnje u svrhu obnove predmetne nekretnine a radi proširenja kapaciteta obrazovnih ustanova kojima je Sisačko – moslavačka županija osnivač.

 

Također, Odlukom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sisačko-moslavačkoj županiji će se dodijeliti 15 državnih stanova (Dvor 3, Glina 4, Gvozd 3, Topusko 3, Jasenovac 1 i Hrvatska Kostajnica 1) koje će županija opremiti za 15 obitelji, a koje su smještene u kontejnerskim naseljima ili neadekvatnim stambenim prostorima. Najmanji stan je veličine 26 m2 u Topuskom, dok je najveći veličine 69,34 m2 i nalazi se u Dvoru.

 

Nakon potpisivanja Ugovora ministri će obići radove obnove na zgradi „Komande“ (Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku).

najčitanije