Ministarstvo branitelja djeci branitelja sufinancira troškove pripremnog tečaja za maturu

imp

Ministarstvo branitelja raspisalo je Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023., za djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

 

Sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023. odnosi se na povrat sredstava do iznosa od najviše 2.000,00 kuna, a koje je polaznik/ca pripremnog tečaja uplatio/la pravnom subjektu ovlaštenom za obavljanje djelatnosti – organizatoru pripremnog tečaja.

 

Djeca smrtno stradalih i djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata mogu ostvariti pravo na povrat troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe bez obzira na ostvarene redovite novčane prihode mjesečno po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

HRVI iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, djeca HRVI iz Domovinskog rata, djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru mogu ostvariti pravo na povrat troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe pod uvjetom da redovni prihodi, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 80% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj, odnosno 2.660,80 kn po članu kućanstva.

 

 

Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen obrazac zahtjeva
2. Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
3. Dokaz o statusu:
a) Za dijete dragovoljca iz Domovinskog rata:
– potvrda Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za roditelja od kojeg se izvodi pravo
4. Otisnuti ispunjeni on-line obrazac Prijave za polaganje državne mature i prijave na studijske programe (putem mrežne stranice www.postani-student.hr) iii potvrda o upisu u završni razred               srednje škole u školskoj godini 2021./2022. ili preslika maturalne svjedodžbe,
5. Dokaz o podmirenju troškova pripremnog tečaja – original računa i preslika Ugovora,
6. Preslika pravomoćne presude suda o razvodu braka roditelja ukoliko su roditelji razvedeni te smrtni list ukoliko je jedan roditelj umro (nije potrebno za djecu smrtno stradalih hrvatskih                 branitelja);
7. Preslika kartice tekućeg ili zaštićenog računa (s IBAN konstrukcijom) na koji će se izvršiti uplata povrata sredstava (napomena: isplatu nije moguće izvršiti na žiro račun);
8. Preslika osobne iskaznice korisnika tekućeg iii zaštićenog računa koji će se izvršiti uplata povrata sredstava.

 

Zahtjevi se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb ili u elektronskom obliku na e-mail adresu: ministarstvo@branitelji.hr (s naznakom — Povjerenstvo za razmatranje zahtjeva za sufinanciranje trakova pripremnih tečajeva).
Dokumentacija dostavljena u elektronskom obliku mora biti skenirana u PDF formatu i potpisana od strane podnositelja zahtjeva.

 

Javni poziv ostaje otvoren do 22. srpnja 2022. godine, a sve dodatne informacije, kao i obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova pripremnog tečaja za polaganje državne mature ili razredbenog ispita za upis na studijske programe mogu dobiti u Ministarstvu hrvatskih branitelja, područnim odjelima Ministarstva u županijama te nadležnim upravnim tijelima u jedinicama područne (regionalne) samouprave.

 

 

Foto – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

najčitanije