Međunarodni je dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite RH

imp

Dan Civilne Zaštite

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1. ožujka Međunarodnim danom civilne zaštite, kao sjećanje na dan kada je 1972. godine počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi. Ujedno je to datum obilježavanja i Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

 

Cilj je podizanje svijesti javnosti o opasnostima od velikih nesreća i katastrofa, ali i isticanja uloge civilne zaštite u prevenciji, odgovoru na krize te saniranju posljedica.

 

Civilna zaštita (CZ) je sustav organiziranja sudionika, odnosno operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara kao i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica uzrokovanih ratnim razaranjima, ali i terorističkim napadima. Sigurnost, zaštita i spašavanje ljudskih života primarna je dužnost i odgovornost.

 

Sustav je od javnog interesa za svaku državu i njenu sigurnost, pa je tako i u Republici Hrvatskoj sustav civilne zaštite od posebnog interesa. Vlada RH je odgovorna za upravljanje i učinkovito funkcioniranje sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

 

Danas civilna zaštita u RH predstavlja sustav ustrojen na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

 

Razvoj i djelovanje sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj odgovornost je svih razina, lokalnih, područnih i državne, uključujući svakog pojedinog građana, pravnu osobu i udrugu. Važno je i kontinuirano ulaganje u prevenciju i edukaciju od najranije dobi. To je jedini način da mladi jednog dana postanu korisne, učinkovite i djelotvorne sastavnice sustava civilne zaštite, čiji je temelj pojedinac.

 

Operativne snage sustava civilne zaštite sastoji se od kapaciteta vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, stožera, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, pravnih osoba i udruga građana. Pored navedenih, sudionici sustava su i Policija i Oružane snage RH koji svojim kapacitetima značajno doprinose učinkovitosti provedbe mjera civilne zaštite u katastrofama. Naglasiti ću da sinergijom svih relevantnih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini, kao i zajedničkim naporima i usklađivanjem djelovanja svih službi u sustavu civilne zaštite, preventivnim mjerama i pravovremenom reakcijom možemo otkloniti ili ublažiti posljedice djelovanja svih katastrofa.

 

Županijski centri 112 su tijekom 2023. godine primili preko 1,9 milijuna poziva, od čega je gotovo 70% bilo namjenskih, što svjedoči o važnosti ovog sustava u pružanju pomoći građanima u hitnim situacijama.

najčitanije