Led javna rasvjeta u Petrinji

imp

U sklopu Pilot projekta – povećanje učinkovitosti javne rasvjete u Mažuranićevoj ulici u Petrinji od 14 postojećih 7 svjetiljki je zamijenjeno novim led svjetiljkama sa senzorima pokreta. To je dio 1. faze ovog projekta, a onaj drugi dio donosi postavljanje novih 7 svjetiljki u nekoj od sporednih ulica gdje je frekvencija vozila i ljudi znatno drugačija od Mažuranićeve.
Pilot projekt će se provoditi 6 mjeseci u okviru kojeg će se pratiti stvarna potrošnja te će se na temelju dobivenih rezultata odlučiti o daljnjim koracima u racionalizaciji javne rasvjete. Petrinja ima oko 4000 rasvjetnih mjesta.

foto – petrinja.hr

najčitanije