Kutina proširuje svoju turističku ponudu

imp

261020211635278031.jpeg

Gradonačelnik Grada Kutine, Andrija Rudić, potpisao je ugovor s ministrom turizma Darkom Lorencinom kojim je ostvareno čak 120.000 kuna bespovratne potpore iz Fonda za razvoj turizma. Ta sredstva planirana su za projekt „Virtualna avantura moslavačke tradicije“ čija ukupna vrijednost je oko 200.000 kuna. Projekt se odvija u suradnji Grada Kutine, Turističke zajednice Grada Kutine te Razvojne agencije Mrav d.o.o., kao stručne potpore pripremi projekta. Gradonačelnik Rudić rekao je kako se ovim projektom otvara prilika za proširivanjem i usavršavanjem turističke ponude grada. Plan je nastaviti uređenje parka trjemova u Crkvenoj ulici u Kutini, a kao inovativni dio projekta, na trijemu kućnog broja 42 osmišljena je i posebna atrakciju za posjetitelje – hologramska projekcija o tradicijskom načinu života koja će sve posjetitelje upoznati s poviješću i običajima tog kraja. Trijemovi u Crkvenoj ulici i njihovo suvremeno opremanje za prikaz posjetiteljima jedan su od projekata koji su ključni za usavršavanje turističke ponude u Gradu Kutini. Također, oni su, uz ostale projekte, naznačeni i u Programu javnih ulaganja u javnu turističku infrastrukturu, kojeg je prije nekoliko mjeseci usvojilo i Gradsko vijeće Grada Kutine. Također, krenulo se i s radom na razvojnom projektu „Moslavačka vrata u Lonjsko polje“, koji je u potpunosti financiran sredstvima EU.

najčitanije