Kreće energetska obnova obiteljskih kuća uz obnovu od potresa - potpora do 370 tisuća kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu vrijedan 100 milijuna kuna. Podnošenje prijava započinje 27. listopada 2022. godine od 9:00 sati.

Javni poziv Fonda namijenjen je prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća oštećenih u potresu (zelene s ograničenjem (U2), žute (PN1 i PN2) i crvene naljepnice (N2)) i u njima imaju prebivalište, a nalaze se na području grada Zagreba, odnosno Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

 

Za energetsku obnovu obiteljskih kuća mogu se prijaviti vlasnici/suvlasnici koji su već proveli konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata prema Zakonu o obnovi, a sada planiraju provesti i energetsku obnovu te oni koji će konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata provesti istodobno s energetskom obnovom.

 

Obiteljska kuća prihvatljiva za prijavu je ona:

 

 • koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost,
 • s potrošnjom energetskog razreda D ili lošijeg
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
 • ima najviše tri stambene jedinice
 • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2

 

S do 80% će se sufinancirati projekti cjelovite energetske obnove, koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite. Pojedinoj kući će maksimalno na raspolaganju biti do 370 tisuća kuna – 368 tisuća za mjere energetske obnove te 2 tisuće kuna za uslugu stručne pomoći za prijavu na poziv.

 

Moguće je prijaviti:

 

 • jednu mjeru energetske obnove na vanjskoj ovojnici (npr. zamjena vanjske stolarije, izolacija vanjskog zida, krov,…)
 • više mjera energetske obnove (više mjera na vanjskoj ovojnici kuće, kombinacija mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnja obnovljivih izvora energije)

 

Mjere na vanjskoj ovojnici:

 

 • zamjena vanjske stolarije
 • vanjski zid
 • ravni krov
 • kosi krov
 • pod na tlu
 • strop iznad vanjskog zraka, strop iznad garaže
 • zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C
 • strop prema negrijanim prostorijama
 • strop prema provjetravanom tavanu

 

Ugradnja obnovljivih izvora energije:

 

 • kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode
 • dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP≤ 2150)
 • sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima
 • fotonaponski sustavi

 

Opravdani troškovi su:

 

 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme
 • nabava usluge pomoći tijekom prijave na Poziv

 

Što treba pripremiti?

 

Prijava treba sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 

prijavni obrazac Prilog 2. Obrazac 1. Prijavni obrazac, u .xlsx formatu

obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja ili potvrdu o prebivalištu

dokaz legalnosti obiteljske kuće

dokaz vlasništva (zemljišno-knjižni izvadak)

obrazac tehničkog proračuna10 Prilog 3. Poziva Prilog 3. Obrazac 2. Tehnički proračun, u .xlsx i .pdf formatu

detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova

fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće

Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji, i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

izjavu prijavitelja Prilog 4. Obrazac 3. Izjava prijavitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće

dokaz da je obiteljska kuća oštećena u potresu Prilog 5. Poziva.

 

Kako se prijaviti?

 

Prijava se podnosi pisanim putem Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

 

 • fizičkom dostavom na adresu Fonda
 • putem preporučene pošte na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 27. listopada 2022. godine od 9:00 sati i završava s 31. prosincem ove godine. Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Poziva, a završava 30. lipnja 2026. godine.

 

 

izvor: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

najčitanije