"Kod kuće je najbolje"

imp

Kod kuće je najbolje – naziv je projekta kojeg sa svojim partnerima provodi Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba.
Osnovni cilj projekta je podrška socijalnom uključivanju i prevenciji institucionalizacije starih i nemoćnih osoba koje žive u izoliranim ruralnim krajevima Pounja, na području grada Hrvatska Kostajnica te općina Dvor, Hrvatska Dubica, Majur i Donji Kukuruzari. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Osim podrške uključivanju, od društva, a ponekad i najbližih, zaboravljenih starih ljudi koji žive u prometno i gospodarski izoliranim područjima, bez sredstava dovoljnih za pristojan i dostojanstven život, projekt je pokrenut i s namjerom da se, kroz osposobljavanje i zapošljavanje 8 njegovateljica, koje su i same u nepovoljnom položaju i u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, unaprijede kvaliteta i dostupnost socijalnih usluga u lokalnim zajednicama u hrvatskom Pounju.

najčitanije