KISS – novi projekt GI „Moj grad Sisak“

imp

251020211635203619.jpeg

Projekt pod nazivom KISS – kreativnost – integracija – sigurnost – samopoštovanje, koji je dio poticajne mjere javni rad, omogućio je zapošljavanje žene azilantice iz Somalije koja je odredište svog života našla u Sisku.
Azilantica radi na poslovima pomoćne radnice u kreativnim radionicama, u kojima od recikliranih materijala izrađuje ukrasne i uporabne predmete, a susreti se odvijaju i tijekom aktivnosti osnaživanja i podrške drugih azilanta koji su uključeni u aktivnosti projekta SuPER – susreti podrške, edukacije i rada koji je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a također ga provodi Građanska inicijativa.

azilantica 2 4azilantica 3
„Ovo zapošljavanje ostvareno je sustavnom suradnjom Građanske inicijative „Moj grad Sisak“, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured u Sisku i Centra za kulturu dijaloga iz Zagreba.
Projektom KISS – kreativnost – integracija – sigurnost – samopoštovanje želimo pokazati primjer dobre prakse da osoba pod međunarodnom zaštitom koja je ostvarila zbrinjavanje u našem gradu, želi i može ostvariti daljnju životnu egzistenciju koja uključuje emotivno i ekonomsko osnaživanje putem zapošljavanja, upoznavanje susjeda i prijatelja, socijalnu integraciju uz primjerenu razinu socijalnog povjerenja u zajednicu u kojoj živi, kao i podmirenje svih ljudskih potreba – bez pritisaka, stigmatizacije i predrasuda. Na taj način djeluje se i na stvaranje osjećaja sigurnosti i razvoja veće razine samopoštovanja“, pojasnila je voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor.

azilantica 3 azilantica 1

Ostvareno zapošljavanja na određeni način je svojevrsno nadopunjavajuće zapošljavanje koje će unaprijediti provođenja projekta SuPER jer daje osobi azilantici priliku da postigne profesionalno ostvarenje.

„Ako za rad s OSI vrijedi postulat „Ništa o nama bez nas“ – mišljenja sam da i u radu s osobama s međunarodnom zaštitom vrijedi poštovati slično pravilo.“, zaključila je Poredoš Lavor.

najčitanije