Kako dobiti povrat pogrešno ili više uplaćenog novca za kazne i ostale postupke policije?

st

Zbog čestih upita oko postupaka povrata novca koji su građani pri izradi dokumenata pogrešno ili krivo uplatili, Ministarstvo unutarnjih poslova pojašnjava koja je procedura kod takvih slučajeva.
Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske, građani imaju pravo na povrat pogrešno ili više uplaćenog novca u Državni proračun.

Ministarstvo unutarnjih poslova vraća pogrešno ili više uplaćeni novac od novčanih kazni i troškova postupka iz svoje nadležnosti, temeljem Rješenja o povratu novčanih sredstava, koje izrađuje Ministarstvo unutarnjih poslova ili policijska uprava.

Građani se pisanim zahtjevom o povratom pogrešno uplaćenih sredstava trebaju obratiti nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji pred kojom su vodili postupak ili koja ih je kaznila.
Pisani zahtjev treba sadržavati sve podatke relevantne za donošenje odluke. Treba navesti ime, prezime, adresu, kontakt, OIB, IBAN za povrat sredstava, mjesto i datum, kratko opisati o čemu se radi i priložiti dokaz o uplati iznosa većeg od potrebnog.

Nadležna ustrojstvena jedinica provjerit će vjerodostojnost dokumentacije (navoda) iz pisanog zahtjeva i donijeti adekvatno Rješenje. Protiv rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata sredstava iz državnog proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, Ministarstvo unutarnjih poslova zatražit će povrat sredstava u državni proračun.

Kontakt za građane Siska je Policijska uprava sisačko-moslavačka, a sve informacije možete dobiti na broj telefona 044/560-148.

najčitanije