Još uvijek nisu pregledani svi u potresu oštećeni objekti

imp

251020211635198362.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 6. srpnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 871
Pregledano objekata: 37 863
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 413
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 241
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 715
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 518
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 298
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 974

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije