Još 8 tisuća oštećenih objekata u županiji čeka prvi pregled

imp

Na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije do sada je pregledano 29.500 oštećenih stambenih objekata od prijavljenih 37.679, izvijestili su iz županije, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 27. veljače 2021. (8:00))

Prijave: 37 679
Pregledano objekata: 29 500

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 346
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 472
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 937
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 524
Uporabljivo – bez oštećenja: 646
Uporabljivo bez ograničenja: 5 981
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 12 594

najčitanije