Još 7500 objekata čeka pregled

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 3. ožujka 2021. (8:00))

Prijave: 37 989
Pregledano objekata: 30 367

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 359
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 552
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 041
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 609
Uporabljivo – bez oštećenja: 647
Uporabljivo bez ograničenja: 6 100
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 13 059

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije