Javni pozivi za sanaciju krovišta i pročelja u Petrinji

ibb

Grad Petrinja raspisao je Javni poziv za sanaciju i obnovu krovišta građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje unutar A,B i C zone. Prijavu mogu podnijeti vlasnici ili suvlasnici ili upravitelji građevina. Grad će sufinancirati troškove izvođenja radova i sanacije te obnove s maksimalnim iznosom od 300 tisuća kuna, ili do raspoloživih sredstava. Prijave se podnose Gradu Petrinji popunjavanjem obrasca prijave sa svom potrebnom dokumentacijom u obrascu, 30 dana od dana raspisivanja ovog javnog poziva.
Dokument javnog poziva možete pročitati OVDJE.
Grad Petrinja je raspisao i Javni poziv za sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje unutar A, B i C zone. Prijavu mogu podnijeti vlasnici ili suvlasnici ili upravitelji zgrada građevina koje se nalaze na spomenutom području, a financirat će se troškovi izvođenja radova sanacije i obnove fasada, odnosno uličnog pročelja do 100 kvadratnih metara s maksimalnim iznosom od 40 tisuća kuna, zatim fasada odnosno ulično pročelje do 150 kvadratnih metara sa maksimalnim iznosom od 150 tisuća kuna, te fasade odnosno ulična pročelja više od 150 kvadratnih metara s maksimalnim iznosom od 250 tisuća kuna.
Dokument javnog poziva možete pročitati OVDJE.

najčitanije