Javni poziv za iskaz interesa za usluge izrade projektne dokumentacije za obnovu/izgradnju povijesne cjeline Petrinje

mradenovic

251020211635197346.jpeg

Središnji državni ured je, temeljem čl. 40.a Zakona o obnovi, određen kao nositelj aktivnosti obnove odnosno uklanjanja te gradnje obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Programom mjera utvrđene su i smjernice obnove prema pojedinim modelima obnove odnosno vrstama usluga / radova kao i procedura odabira pojedinih sudionika u obnovi (ugovaratelja).

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koji imaju sposobnost i kapacitete te potrebne stručne uvjete za iskaz interesa za izradu projektne dokumentacije za obnovu / izgradnju obiteljskih kuća u okviru povijesne cjeline grada Petrinje.

Poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Gospodarski subjekt pri tome mora zadovoljiti sve uvjete iz važećih zakonskih normi, odnosno zakonskih i podzakonskih akata kojima se regulira obavljanje poslova i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

Zainteresirani gospodarski subjekti koji imaju interesa u okviru ovog javnog poziva mogu svoj interes iskazati dostavljanjem prijave za sudjelovanjem te da u tu svrhu uz svoju prijavu dostave i relevatne podatke u svrhu dokazivanja kvalitete i stručnog iskustva kao i podatak o postojanju odgovarajućeg ovlaštenja.

Ovaj Javni poziv je aktivan do 15. listopada 2021. godine.

Prijave kao i komentare i prijedloge molimo dostavljati na adresu elektroničke pošte projektanti@sduosz.hr ili na marijana.speranda@sduosz.hr.

Izvor: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

najčitanije