Javni poziv umirovljenicima s područja Petrinje o ostvarivanju prava na uskrsnicu

imp

Novac Euro

Grad Petrinja osigurao je 30 eura uskrsnice za umirovljenike koji imaju prebivalište na području Grada Petrinje, a čija mirovina nije veća od 332 eura.

 

Da bi ostvarili pravo na uskrsnicu, umirovljenici u Pisarnicu Gradske uprave Grada Petrinje trebaju dostaviti ispunjeni obrazac Izjave, presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, presliku odreska mirovine koji nije stariji od tri mjeseca i presliku tekućeg računa.
U slučaju da umirovljenici imaju račun koji je ovršen, moraju otvoriti zaštićeni račun te najaviti Fini uplatu gradske uskrsnice.

 

Obrazac Zahtjeva možete preuzeti sa službenih stranica Grada Petrinje ili osobno na porti Gradske uprave. Zahtjevi se predaju u pisarnicu Grada Petrinje, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, putem pošte ili elektroničkom poštom na adresu: saliha.ferencak@petrinja.hr. Zahtjeve možete podnijeti zaključno s 29. ožujka ove godine.

najčitanije