Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu Sisak

imp

251020211635197967.jpeg

Od 2. kolovoza 2021. pa godine do 31. kolovoza 2021. godine u prostorijama Sisačko-moslavačke županije, temljem odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, traje javna rasprava Studije utjecaja na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu Sisak (dalje u tekstu: Studija), nositelja zahvata CIOS Energy d.o.o., Božidara Adžije 19, Sisak, izrađivača ovlaštenika IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, Zagreb.

Uvid u Studiju može se obaviti svakog radnog dana od 8 do 15 sati u prostorijama Sisačko-moslavačke županije, Rimska ulica 28, Sisak.

Studija i netehnički sažetak studije objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s danom početka javne rasprave.

Javno izlaganje o Studiji će se održati on-line, 17. kolovoza 2021. godine, s početkom u 10 sati. Poveznica na javno izlaganje biti će objavljena na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr) i Sisačko-moslavačke županije (https://www.smz.hr) Ustroj/Upravni odjeli i sluzbe/Prostorno uredenje, graditeljstvo i zastita okolisa/Zastita okolisa/Obavijesti i javne rasprave).

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi o Studiji se mogu upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave, ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave, na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rimska ulica 28, 44000 Sisak, s naznakom ,,PUO – Energana CIOS Energy d.o.o. Sisak”.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u periodu trajanja javne rasprave iii nisu čitko napisani i potpisani neće biti uzeti u obzir u izradi izvješća o javnoj raspravi.

najčitanije