Izvješće o stanju savskih i kupskih nasipa

mradenovic

“Sve dionice nasipa na području Sisačko-moslavačke županije i dalje se kontinuirano obilaze
10. siječnja 2021. nastavljeni su radovi hitnih sanacija na lokacijama:

Galdovo – pristupni put u dužini 700 m – SVEUKUPNO IZVEDENO 500 m; i druga linija obrane od box barijera punjenih zemljanim materijalom u dužini 800 m, visina 3-4 metra – SVEUKUPNO DOVRŠENO 600 m – jučer 10. siječnja 2021. izvedeno dodatnih 100 m
Palanjek – pristupni put u dužini 250 m – IZVEDENO SVIH 250 m i druga linija obrane od box barijera punjenih zemljanim materijalom u dužini 250 m, visina 3 metra –IZVEDENO SVIH 250 m – jučer 10.1.2021. dovršeno u potpunosti i preostalih 30 m; ujedno izvedeno i ojačanje nožice nasipa nizvodno od rampe u dužini 115 m
Stara Drenčina – sanacija postojećeg puta uz nasip u dužini 1.100 m – IZVEDENO svih 1.100 m i izgradnja novog pristupnog puta u dužini 1.400 m – IZVEDENO 450 m – jučer 10. siječnja 2021. izvedeno dodatnih 100 m NOVOG PUTA, SVEUKUPNO IZVEDENO STAROG i NOVOG PUTA 1.550 metara
Petrinja (Krnjica) – izgradnja pristupnog puta u dužini oko 2.500 m – SVEUKUPNO IZVEDENO oko 2.050 m – jučer 10. siječnja 2021. izvedeno dodatnih 200 m puta; u tijeku je i trasiranje i priprema terena za uspostavu druge linije obrane u dužini cca 500 metara

U odnosu na prethodni dan, jučer 10. siječnja 2021. je dodatno ugrađeno 1.500 m2 geotekstila, 400 m2 geomreža, 910 m3 nasipnog sitnozrnatog kamenog materijala, 500 komada vreća punjenih pijeskom i 500 kg najlona, te 500 metara box barijera.

Od početka radova sanacije sveukupno je do sada ugrađeno materijala: 34.800 m2 geotekstila, 18.500 m2 geomreže, 300 komada jumbo-vreća, 37.400 komada vreća punjenih pijeskom, 10.486 m3 nasipnog sitnozrnatog kamenog materijala, 233 m3 lomljenog kamena, 1.833 kg najlona, 3.950 m box barijera.

Do sada je angažirano: 25 djelatnika Hrvatskih voda, 123 djelatnika licencirane tvrtke, 7 bagera, 9 kombinirki, 4 buldozera, 2 valjka, 1 kamion s labudicom za prijevoz strojeva, 42 kamiona, 3 traktora, 2 traktorske pumpe, 4 muljne pumpe i 6 agregata za rasvjetu.

U najkraćem mogućem roku (kada dopuste vremenski uvjeti) bit će potrebno sanirati, odnosno rekonstruirati svih 7 kritičnih lokacija. Uočeno je i nekoliko manjih oštećenja na vodnim građevinama koja se kontinuirano prate. Preliminarna procjena troškova sanacije iznosi od 70-100 milijuna kuna, za što će se pokušati osigurati sredstva iz Europskog fonda solidarnosti, uz napomenu da će preciznije procjene biti moguće utvrditi tek nakon provedbe istražnih radova te odabira tehničkih rješenja i izrade Elaborata sanacije.

Od 7. siječnja 2021. u suradnji s Oružanim snagama Republike Hrvatske započelo se i s dodatnim geofizičkim ispitivanjima dionica nasipa georadarom, koja će moći s visokim stupnjem sigurnosti pokazati postoje li još kakvi diskontinuiteti u tijelu nasipa nastali djelovanjem dvaju razornih potresa 28. i 29. prosinca 2020., kao i niza naknadnih slabijih potresa.

Iako vremenski uvjeti nisu bili previše naklonjeni (kiša, snijeg), u protekla 4 dana georadarom je snimljeno ukupno 31,0 kilometar dionica nasipa.

7. siječnja 2021. snimljeno je ukupno 3.500 metara (1.000 metara na području Galdova i 2.500 metara na području Palanjka).

8. siječnja 2021. snimljeno je 3.600 metara (400 metara na području Galdova i 3.100 metara na potezu Palanjek-Tišina Erdetska).

9. siječnja 2021. snimljeno je ukupno 8.200 metara desnog kupskog nasipa na području Petrinje.

Jučer, 10. siječnja 2021. snimljeno je ukupno 15.700 metara (6.500 m lijevog savskog nasipa od mosta Galdovo do preljeva Palanjek i 9.200 m desnog savskog nasipa od mosta Galdovo do Tišine Kaptolske).

Terenska ispitivanja georadarom na ugroženim lokacijama na području Sisačko-moslavačke županije nastavit će se i u narednim danima.”

najčitanije