Izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu

ibb

Udruga ”Uzorne hrvatske seoske žene” već 18 godina organizira Izbor najuzornije hrvatske seoske žene. Svjetski dan seoske žene obilježava se 15. listopada, a od 2000. godine obilježava se i u Republici Hrvatskoj. Izbor se organizira s ciljem promocije vrijednosti i važnosti žene na selu i na taj način skreće se medijska pozornost na žene u seoskim sredinama koje do sada nisu bile primjereno vrednovane i nagrađivane.
Sisačko – moslavačka županija poziva kandidatkinje s područja županije da se prijave i predstavljaju Sisačko-moslavačku županiju na državnom izboru koji će se održati u Karlovcu 14. listopada 2017. godine.
”Najuzornija hrvatska seoska žena mora biti stara između 25 i 65 godina, hrvatska državljanka koja živi na selu, uživa ugled u svojoj sredini, ima lijepo uređeno kućanstvo i poljoprivredno gospodarstvo, proizvodi poljoprivredne proizvode i/ili rukotvorine i/ili stvara umjetnička djela. U svojoj sredini, poznati je borac za razvitak i napredak društvenog, kulturnog i gospodarskog života žene, obitelji i zajednice, a do sada nije sudjelovala na natjecanju za Izbor najuzornije hrvatske seoske žene”, pojašnjavaju u Udruzi ”Uzorne hrvatske seoske žene”.
Prijava za Izbor može se preuzeti ovdje, a treba ju dostaviti poštom na adresu:
Sisačko-moslavačka-županija , Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, S. i A. Radića 36, 44000 Sisak ili elektroničkom poštom na: [email protected] .
Prijave se primaju do 31. kolovoza 2017. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 550-215 (Tihana Likarević) ili elektroničkom poštom na: [email protected] .

najčitanije