Info dan HAMAG-BICRO-a u Sisku o mogućnostima financiranja za poduzetnike i poljoprivrednike

imp

Hamag Bicro

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) poziva mikro, male i srednje poduzetnike te poljoprivrednike na Info dan HAMAG-BICRO-a, koji će se održati u srijedu, 24. travnja 2024. godine od 9 do 15 sati u HAMAG-BICRO Ispostavi Sisačko-moslavačke županije (Poduzetnički inkubator Sisak – PISAK, Capraška ulica 12, Sisak, 3. kat).

 

Tom prilikom informirajte se o mogućnostima korištenja sljedećih financijskih instrumenata HAMAG-BICRO-a za mikro, male i srednje poduzetnike te ruralni sektor:

  • EFRR Mali zajam za investicije do 100.000,00 EUR, kamatna stopa je osnovna stopa koja vrijedi za RH na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 1 postotni bod (financiranje osnovnih sredstava – materijalna i nematerijalna imovina te obrtnih sredstava maksimalno do 30% iznosa zajma)

 

  • EFRR Mali zajam za obrtna sredstva do 30.000,00 EUR, kamatna stopa je osnovna stopa koja vrijedi za RH na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 0,5 postotna boda (financiranje troškova pripreme proizvodnje, sirovina i materijala, ostalih proizvodnih troškova, troškova režija, plaća, zakupa)

 

 

  • Obrtna sredstva SP ZPP za poljoprivrednike do 25.000,00 EUR, kamatna stopa iznosi 0,5% (financiranje obrtnih sredstava u poljoprivrednom i prerađivačkom sektoru: priprema sjetve, proizvodnje, sirovine i materijal, ostali proizvodni troškovi, trošak zaposlenih i sl.)

 

  • Jamstva HAMAG-BICRO-a za mikro, male i srednje poduzetnike pri ugovaranju kredita kod komercijalnih banaka

 

Zainteresirani poduzetnici i poljoprivrednici mogu se prijaviti za individualno savjetovanje o mogućnostima financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem HAMAG-BICRO-a, putem e-maila: kristina.grabovica@hamagbicro.hr, telefonom 099 819 4535 ili osobno u uredu HAMAG-BICRO-a Ispostavi Sisačko-moslavačke županije (Poduzetnički inkubator Sisak – PISAK, Capraška ulica 12, Sisak, 3. kat).

Prijave su obvezne radi dogovora pojedinačnog termina, a individualno savjetovanje poduzetnika traje oko 20-30 minuta.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) stavlja na raspolaganje navedene financijske instrumente za poduzetnike u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova (MRRFEU) te Ministarstvom poljoprivrede. Zaprimanje zahtjeva za navedene zajmove je putem on-line obrasca, a uvjeti programa i popis potrebne dokumentacije za prijavu objavljeni su na službenim internetskim stranicama HAMAG-BICRO-a.

 

 

najčitanije