Hrvatskoj Kostajnici 25 milijuna kuna za sanaciju štete od poplave

imp

Nakon nedavnih poplava rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici, kojih je znalo biti i većih na tom području, Vlada RH je na posljednjoj sjednici odobrila Hrvatskoj Kostajnici 25 milijuna kuna za pokriće troškova uslijed sanacija šteta uzrokovanih poplavama.

 

Prema odluci Vlade ta su sredstva namjenska te se moraju utrošiti za: “troškove operativnih snaga civilne zaštite, troškove građevinskih radova na nerazvrstanim cestama, obnovu instalacije javne rasvjete u poplavnom području i na lokaciji graničnog prijelaza, izradu potrebne projektne dokumentacije sanacije, čišćenje kolektorske i sekundarne kanalizacije i odvodnih otvorenih kanala, raščišćavanje parkovnih i javnih površina od naslaga mulja i pregled građevina ugroženih prirodnom nepogodom.”

 

Odobreni iznos isplatit će se Gradu Hrvatskoj Kostajnici jednokratno, najkasnije do 30. prosinca 2022., a sredstva se trebaju utrošiti u roku godine dana od primitka.

 

Detalje ove Odluke možete pronaći ovdje

 

 

Foto – Daniel Pavlić

najčitanije