Hrvatske vode: Završetak nasipa u Palanjku, Hrastelnici i Galdovu do kraja kolovoza

imp

Nasip Kas

U završnoj fazi je obnova nasipa i sanacija odrona na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i Zagrebačke županije oštećenih u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine za čiju realizaciju se dodjeljuju bespovratna financijska sredstva Fonda solidarnosti Europske unije, priopćili su iz Hrvatskih voda.

 

Uslijed djelovanja potresa od 28. i 29.12.2020. godine s epicentrom u blizini Petrinje došlo je do oštećenja nasipa i obala na mnoštvo lokacija uz obale rijeke Save, Kupe, Sunje, Gline, Petrinjčice, Radonje, potoka Utinje, Kupčine, Gradečki kanal, Reka, Gorščaki, Svinica, Paverak i dr. na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i Zagrebačke županije u ukupnoj dužini od cca 27,5 km.

 

Sanacija odrona obala i obnova nasipa započela je odmah nakon potresa, a završeni su radovi na izradi obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Kupe u Letovaniću i Žažini, obnovi nasipa u Letovaniću i Tišini Erdedskoj, desnog nasipa oteretnog kanala Lonja- Strug kod CS Mahovo, lijevog sunjskog nasipa kod naselja Stremen, lijevog savskog nasipa u Mlaci, Južnog nasipa r. Mokro polje u Mlaci, izradi pristupnih puteva uz lijevi savski nasip od Hrastelnice do Lonje, kao i velik broj sanacije odrona obala i obaloutvrda na vodotocima u Karlovačkoj županiji.

 

Obnova desnog kupskog nasipa u Petrinji, dionice lijevog nasipa rijeke Petrinjčice, dionica lijevog savskog nasipa u Palanjku, Hrastelnici i Galdovu, dionice desnog nasipa r. Gline u Glini, sanacija odrona lijeve obale rijeke Une i dr. su u tijeku. Radovi se planiraju završiti do 31.8.2023.

 

Ukupna vrijednost radova je 30 mil. EUR-a, a do sada je utrošeno 25,75 mil. EUR-a koji se u 100 postotnom iznosu financiraju iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije u okviru operacije „Osiguravanje preventivne infrastrukture oštećene potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine, na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i Zagrebačke županije.

 

najčitanije