Hanžek: „Prve ugovore za izgradnju zamjenskih kuća očekujemo do kraja godine“

mradenovic

251020211635197550.jpeg

Na sjednici Stožera za otklanjanje posljednica potresa u Petrinji, državni tajnik Središnjega državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek kazao je da je dovršena nekonstrukcijska obnova za 400 obiteljskih kuća te da je dovršena izrada projektne dokumentacije u što je uključena i suglasnost vlasnika za 870 kuća.
Temeljem izvršenih brzih pregleda i provedbe Programa nekonstrukcijske obnove procjena je da će u okviru ovog Programa biti potrebno konstruktivno sanirati 9.000 obiteljskih kuća što zahtjeva potrebu za zamjenskom izgradnjom više od 1.000 obiteljskih kuća.
” Riječ je o kućama označenima žutom i crvenom naljepnicom, koje su određene za konstruktivnu obnovu. Ugovorena je projektna dokumentacija za izgradnju tipskih zamjenskih objekata. Govorimo o objektima od 55, 70 i 85 četvornih metara, odnosno za dvočlana, tročlana te četveročlana i višečlana kućanstva. Ugovori su potpisani i o njihovom sadržaju ćete biti upoznati “, rekao je Hanžek.
Dodao je kako su u planu dva rješenja – za ruralne i urbane objekte. Projekt će se, kako je rekao Hanžek, najprije predstaviti vlasnicima, kojima će se prepustiti odabir jednog od dva predložena tipa objekata. Za oba tipa objekata projektiranje je predviđeno na dva načina – jedan je montažna, a drugi klasična izgradnja, ovisno o želji vlasnika. Naravno, za montažne objekte kraći je rok izgradnje, a za klasičnu zidanu gradnju rok će biti nešto duži.
“Prve ugovore za izgradnju zamjenskih kuća očekujemo do kraja godine. Govorimo zasad o 50 objekata, a od sedam rješenja imamo dvije potvrde glavnih projekata za tipsku gradnju “, rekao je državni tajnik.

Izvor: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

najčitanije