Gradu Petrinji dodijeljeno 247.500 kuna za razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

imp

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je za 2022. godinu Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti ukupne vrijednosti 6,1 milijun kuna.

 

Financijsku potporu ostvarilo je 25 gradova, a među njima je i Grad Petrinja, kojem je za Dječji vrtić Petrinjčica dodijeljeno 247.500,00 kuna.

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, u ime Grada Petrinje i gradonačelnice Komes, potpisala je i preuzela viša savjetnica u Stručnoj službi Grada, Ana Aleksić Pezelj, u čijoj je pratnji bila i ravnateljica Dječjeg vrtića Petrinjčica, Nataša Vidović.

 

Dodijeljena financijska sredstva koristit će se isključivo kao potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti sukladno uvjetima Poziva koji uključuju: izdatke za radnike – bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, te uvjete boravka djece – materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, te prijevoz djece.

 

 

Foto – Grad Petrinja

najčitanije