Građani prijavili štetu na 39.692 objekta, gotovo 4.600 ima crvenu naljepnicu

imp

251020211635199601.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 27. travnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 692
Pregledano objekata: 37 447

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 412
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 186
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 678
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 442
Uporabljivo – bez oštećenja: 695
Uporabljivo bez ograničenja: 7 270
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 764

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije