Grad Petrinja: Upute za komunikaciju s Gradskom upravom

mradenovic

261020211635209127.jpeg

Gradonačelnik grada Petrinje Darinko Dumbović objavio je preporuke građanima za komunikaciju s Gradskom upravom za vrijeme epidemije bolesti Covid-19.
Komunikacija s građanima grada Petrinje do daljnjega se provodi putem pošte, telefonski ili elektroničke pošte.
Iznimno će se dopustiti i fizički dolazak, ukoliko je neophodan. U tom slučaju treba se pridržavati sljedećih pravila:
1. Komunikacija djelatnika i stranki treba se odvijati na udaljenosti od najmanje jednog metra, bez neposrednog fizičkog kontakta.
2. Izbjegavati grupiranje stranaka kontrolom ulaska u prostore Gradske uprave.
3. Kod ulaska u Gradsku upravu obavezno je dezinficirati ruke na za to predviđenom mjestu.
Međusobna komunikacija djelatnika Gradske uprave treba biti u skladu s navedenim preporukama, uz napomenu da se oni koji imaju neke zdravstvene poteškoće posavjetuju sa svojim liječnicima oko eventualnog izostanka s posla ako za to postoje opravdani razlozi zdravstvene prirode.

najčitanije