Grad Petrinja ukinuo plaćanje prireza za 2021.godinu

imp

Pri isplati plaća radnicima s prebivalištem na području Grada Petrinje neće se obračunavati prirez.

Odluku o ukidanju prirez u iznosu od 10 % doneslo je na posljednjoj sjednici petrinjsko Gradsko vijeće.
„Poradi otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije 28. i 29. prosinca 2020. godine za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. godine obustavlja se u cijelosti utvrđivanje i naplata svih gradskih poreza propisanih člankom 2. ove Odluke.“, stoji u dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje.

„S obzirom na to da je Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje (Nar. nov., br. 9/21), kojom je u cijelosti propisana obustava utvrđivanja i naplata svih gradskih poreza propisanih čl. 2. Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje (prirez porezu, porez na potrošnju, ….) i to od 1.1. do 31.12.2021., objavljena u Narodnim novinama od 3.2.2021., proizlazi da odredba o neplaćanju prireza porezu na dohodak stupa na snagu 1.3.2021. (a ne od 1.1.2021. kako je Odlukom o dopuni Odluke propisano).
Dakle, pri isplati plaća u veljači radnicima s prebivalištem na području Grada Petrinje morat će se obračunati prirez porezu. Prirez porezu na dohodak neće se obračunavati pri isplati plaća i od 1.3.2021.“, stoji u pojašnjenju TEB poslovno savjetovanje.

najčitanije