Gotovo trećina potresom oštećenih objekata privremeno ili skroz neuporabljiva

imp

Prema ažuriranim ArcGIS podacima pristiglima iz županije do danas su statičari pregledali ukupno 28.736 objekata, od njih 37.588 koliko ih je prijavljeno.
Crvenu oznaku dobilo je više od 3.700 objekata oštećenih u potresu, a u kategoriji privremeno neuporabljivih je 6272 objekta.
Zelenu oznaku ima oko 18 tisuća objekata na području županije.

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 24. veljače 2021. (8:00))
Prijave: 37 588
Pregledano objekata: 28 736

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 343
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 411
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 878
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 443
Uporabljivo – bez oštećenja: 641
Uporabljivo bez ograničenja: 5 850
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 12 170

najčitanije