Gotovo 4000 objekata u županiji ima crvenu naljepnicu

imp

251020211635200604.jpeg

Iz Županije su stigli novi podaci o stanju i broju pregledanih objekata oštećenima u potresu.
Podaci koji su prikupljeni do 8 sati izgledaju ovako:

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 5. ožujka 2021. (8:00))

Prijave: 38 038
Pregledano objekata: 30 896

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 364
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 589
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 091
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 673
Uporabljivo – bez oštećenja: 656
Uporabljivo bez ograničenja: 6 174
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 13 352

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije