Gotovo 40 tisuća prijavljenih u potresu oštećenih objekata

imp

251020211635198603.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 21. lipnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 842
Pregledano objekata: 37 834
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 413
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 231
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 714
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 515
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 298
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 959

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije