Gotovo 10.000 intervencija vatrogasaca u Sisačko-moslavačkoj županiji

mradenovic

Vatrogasne snage angažirane na području Sisačko-moslavačke županije su tijekom 15. siječnja 2021. godine nastavile sa radom na intervencijama zbog uklanjanja posljedica potresa.
Ukupno su u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz 10 vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Šibenik i Split. Ukupno je bilo angažirano 172 vatrogasaca sa 63 vatrogasna vozila. Ukupno je evidentirano 213 vatrogasnih intervencija.
Na području Vatrogasne operativne zone (VOZ) Glina angažirana su 83 vatrogasca s 29 vozila s područja VZŽ Šibensko-kninske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Šibenik i Split te domicilne snage DVD-a. Zabilježeno je 125 intervencija.
Na području VOZ Sisak angažirano je 36 vatrogasca s 19 vatrogasnih vozila iz Zagrebačke županije kao i domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe. Evidentirano je 46 intervencija.
Na području VOZ Petrinje angažirano je 53 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila s područja VZŽ Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Požeško-slavonske i Grada Zagreba te domicilne snage DVD-a i javne vatrogasne postrojbe. Zabilježene su 42 intervencije.
Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28. prosinca 2020. do dana 15. siječnja 2021. na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 8763 vatrogasaca sa 2205 vatrogasna vozila, a odrađeno je 9860 intervencija.
Možemo reći da se smanjuje potreba za angažmanom vatrogasnih snaga. Bilježimo i nadalje pozive u Vatrogasne operativne centre, ali se većina potrebnih intervencija odnosi na izvođenje građevinskih radova koje bi trebale određivati građevinska poduzeća, a ne vatrogasci. – rekao je vatrogasni zapovjednik Sisačko-moslavačke županije Mijo Brlečić.

najčitanije