Europska sredstva za energetsku obnovu obrazovnih ustanova

ibb

261020211635254405.jpeg

14 projekata iz Sisačko – moslavačke županije ostvarilo je potporu Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva ”Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja”, kojeg je raspisalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.
Za očekivati je da će već ove godine krenuti radovi na energetskoj obnovi objekata 10 osnovnih škola, 2 vrtića i jednog fakulteta na području županije. Riječ je o OŠ Novska, OŠ Josipa Kozarca – Lipovljani, OŠ Ivan Goran Kovačić – Gora, OŠ Vladimir Nazor – Topusko, OŠ Gvozd, OŠ Sunja, OŠ Glina, OŠ Mate Lovraka – Kutina (istočna i zapadna zgrada), OŠ Banova Jaruga – Kutina i OŠ Stjepana Kefelje – Kutina, Dječjim vrtićima Kutina i Novska te o zgradi Učiteljskog fakulteta u Petrinji.

Župan Ivo Žinić najavio je radove na ustanovama čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija, a riječ je o školama u Novskoj, Lipovljanima, Gori, Topuskom, Gvozdu, Sunji i Glini:
”Riječ je o radovima na vanjskoj ovojnici, fasadama, pokrovima, stolariji, grijanju i tako dalje. Cilj je da se nakon provedenih radova dobiju puno kvalitetniji prostori koji će zahtijevati manju potrošnju energije, a bit će ugodniji za boravak”, kaže Žinić, dodajući kako je racionaliziranje troškova i podizanje kvalitete smještaja učenika i zaposlenika škola uz pomoć bespovratnih europskih sredstava, samo je jedan od projekata koji se nalaze na popisu ovakvih planova za korištenje europskih fondova.
Među već započetima, čija se realizacija nastavlja i ove godine, je i fotonaponska elektrana Martinska Ves u Mahovu – još jedan projekt s ciljem racionalizacije troškova: ”Ova elektrana, koja bi trebala proizvesti nešto malo više od 800 MW struje, trebala bi biti dovoljna da sve zgrade u vlasništvu županije, od škola, ustanova i svih ostalih objekata, imaju dovoljno električne energije, tako d abi mi kroz neko vrijeme imali potpuno besplatnu energiju”, zaključio je Žinić.