Elementarne nepogode poplava i odron zemljišta proglašene i za Dvor i Hrvatsku Kostajnicu

ibb

Nakon proglašenja elementarne nepogode – poplava za područja Općine Lekenik, Općine Jasenovac, Grada Petrinje i Grada Hrvatske Kostajnice, gdje su poplave nanijele znatne štete na poljoprivrednim kulturama, stambenim, poljoprivrednim, gospodarskim i društvenim objektima te velike štete na cestovnoj i komunalnoj infrastrukturi, županijska je uprava i za Općinu Dvor proglasila elementarnu nepogodu poplava. U Odluci stoji da je od 12. do 24. ožujka došlo do šteta na prometnicama i poljoprivrednim površinama uslijed izlijevanja rijeka Žirovac i Una, što je uzrokovano topljenjem velikih količina snijega.

U međuvremenu je proglašena i elementarna nepogoda – odron zemljišta za Općinu Dvor i za Grad Hrvatsku Kostajnicu, gdje je u razdoblju od 13. do 24. ožujka uslijed topljenja velikih količina snijega došlo do velikih šteta na cestama, stambenim građevinama, infrastrukturi i poljoprivrednom zemljištu te pojave klizišta.

Nakon proglašenja elementarnje nepogode, procedura je takva da građani tijelima lokalne samouprave trebaju prijaviti štetu, nakon čega povjerenstva za procjenu šteta izlaze na teren. Odluke o proglašenju elementarnih nepogoda – poplave i odrona zemljišta objavljene su na službenoj web stranici Sisačko-moslavačke županije.

najčitanije