Dožupan Piletić: 'Naši najveći projekti vezani su uz obrazovanje'

st

261020211635269285.jpeg

Najmjeljivije rezultate rada Županija ima upravo za onu najosjetljiviju generaciju, djecu – rekao je to dožupan Marin Piletić govoreći o jednom od glavnih županijskih projekata, prijavi Sisačko-moslavačke županije na natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2014./2015..Kroz tu prijavu zapošljeno je 55 pomoćnika u nastavi za 61 učenika s poteškoćama u razvoju. To ipak, kaže Piletić, nije bilo dovoljno da se pokriju sve potrebe, pa je već ove školske godine kroz program ‘Zajedno do jednakih mogućnosti’, osigurano je zapošljavanje 76 pomoćnika za 91 učenika. Poslan je i prijedlog Ministarstvu da program bude dugoročniji, jer obrazovanje ne traje jednu godinu, a i taj period nije dovoljan da se isprave sve poteškoće.
‘Ovo je zapošljavanje, pomoć djeci s poteškoćama u razvoju, ali i pomoć njihovim roditeljima. Djeca kroz ovaj oblik pomoći postižu bolje rezultate a roditelji dobivaju kvalitetniju uslugu jer su pomoćnici u nastavi educirani i osposobljeni za posao kojeg obavljaju’, rekao je Piletić.
Za te dvije školske godine Sisačko-moslavačka županija je kroz natječaj osigurala 4.6 milijuna kuna.
‘Županija i tijekom EU tjedna predstavlja temu obrazovanja upravo zato jer su naši najveći projekti vezani uz obrazovanje.’
Županija će u sklopu Europskog tjedna prezentirati i projekte koje su škole ostvarile pomoću sredstava Europske unije. Izložba ‘ Sisačko-moslavačka županija u srcu Europe’ završno je događanje obilježavanje Europskog tjedna 2016. i održava se u petak, 13. svibnja od 10 sati u Naminom prolazu.

najčitanije