Do sada prijavljena šteta na 38.229 objekata, pregledano njih 31.450

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 7. ožujka 2021. (8:00))

Prijave: 38 229
Pregledano objekata: 31 450

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 365
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 623
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 141
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 741
Uporabljivo – bez oštećenja: 656
Uporabljivo bez ograničenja: 6 238
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 13 686

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije